เนื้อหาล่าสุด
หนุ่มสาว - ทุกปีผู้ใหญ่ - ทุก 2-3 ปีตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงวันที่ 6-10 ธันวาคมตั้งแต่มกราคมถึง 15-17 กุมภาพันธ์ช่วงเวลาที่เหลือ 10-15 ในอากาศร้อนวันละ 2 ครั้งโดยมีอุณหภูมิต่ำ ...
Barberry Thunberg - Berberis thunbergii DC มันเติบโตบนเนินเขาเปิดของญี่ปุ่นและจีน thunbergii "Diabolicum" ภาพถ่ายของ Tatiana Skorodumova ที่สวยที่สุดของ ...
ต้นไม้ใหญ่สูง 20-25 ม. ร่มเงาทนต่อการตัดเฉือนและขึ้นรูปได้ดี พืชเหมาะสำหรับการสร้างพุ่มไม้เช่นเดียวกับการปลูกเดี่ยว ...
แผนผังเว็บไซต์