უახლესი შინაარსი
ახალგაზრდა - ყოველწლიურად, მოზრდილები - ყოველ 2-3 წელიწადში ოქტომბრიდან 6-10 დეკემბრამდე, იანვრიდან 15-17 თებერვლამდე, დანარჩენი დრო 10-15 ცხელ ამინდში, დღეში 2-ჯერ, დაბალი ...
ბარბერი თუნბერგი - Berberis thunbergii DC. ის იზრდება იაპონიისა და ჩინეთის ღია მთის კალთებზე. thunbergii "Diabolicum" ტატიანა სკოროდუმოვას ფოტო ყველაზე ლამაზი ...
დიდი ხე 20 - 25 მ სიმაღლით, ტოლერანტული ჩრდილით, კარგად იტანს პარსვას და ფორმირებას. ქარხანა შესაფერისია ჰეჯირების შესაქმნელად, ასევე ერთჯერადი ნარგავებისთვის ....
საიტის რუქა